От редактора. (2022). Искусство Евразии, (3 (26), 10-13. извлечено от https://eurasia-art.ru/art/article/view/917