От редактора. (2020). Искусство Евразии, (3 (18), 8–9. извлечено от https://eurasia-art.ru/art/article/view/91