От редактора. (2023). Искусство Евразии, (4 (31), 10-13. извлечено от https://eurasia-art.ru/art/article/view/1066