От редактора. (2023). Искусство Евразии, (3 (30), 10-13. извлечено от https://eurasia-art.ru/art/article/view/1043