От редактора. (2023). Искусство Евразии, (2 (29), 10-13. извлечено от https://eurasia-art.ru/art/article/view/1015