(1)
Харитонова, А. С.; Илауски, К. Е. Символика и семантика праздничного костюма обских угров. ИЕ 2021, 26-31.