(1)
Тришкина, Т. А. Индонезия – страна батика. ИЕ 2019, 228-238.