(1)
Харитонова, А. С.; Илауски, К. Е. Хранители югорских традиций. ИЕ 2021, 308-319.